Werking 2019-2020

3/1/2020

Beste clubleden, ouders, sympathisanten, Mijn beste wensen. Net zoals de vorige jaren was 2019 weer een goedgevuld taekwondojaar.

Met 212 deelnemers kende de organsiatie van de 3e organsiatie van de Open Poomsae een recordopkomst. Uiteraard hopen wij om in 2020 even goed te mogen doen. Onze wedstrijdploeg is staat alvast klaar om het beste van zichzelf te geven. Wij hopen op uw steun te mogen rekenen om van dit tornooi terug een succes te maken en doe hierbij een warme oproep om jullie naam op te geven bij Sabine als vrijwilliger om ons een handje te komen helpen. Wij bieden onze helpers op het einde van het sportseizoen terug een brunch aan als dank voor jullie inzet.

Op sportief scoorden we weer mooie resultaten. Naast medailles en winst in diverse tornooien haalden we maar liefst 9 nationale titels en werden daarmee ook Belgisch clubkampioen 2019. Op internationaal niveau schitterde Axelle met een 5e plaats op het Europees kampioenschap in Turkije.

In september organiseerden wij voor de eerste keer een wedstrijdstage poomsae, met de Nederlandse bondscoach Mieke Tapia en 4-voudig Europees kampioen, Joël Van Der Weide. De reacties hierop waren unaniem positief. We hopen om dit jaar terug zo’n stage te kunnen organiseren.

Ook onze interclub begin december, die we na het succes van de eerste editie in 2018, terug organiseerden was met 56 deelnemers uit 4 clubs terug een succes. Het grote aantal clubleden dat zal deelnemen aan de Open poomse eind deze maand, waaronder velen voor de allereerste keer, tonen aan dat ons opzet om het enthousiasme voor wedstrijdpoomse aan te wakkeren geslaagd is. De organisatie van de interclub staat ook in 2020 zeker op onze planning.

Michel behaalde zijn 1e dangraad, Luca, Stanislav en Andrès behaalden 2e dan en Axelle behaalde 4e poom. Onze werking werd hervormd, waarbij Eddy en Stanislav drijvende krachten werden voor de trainingswerking in Diest, Michel en Andrès voor de werking in Zelem en ikzelf mij meer richtte op de wedstrijdwerking en de hogere gordeltraining. Binnen de denkgroep clubwerking wordt deze aanpak verder opgevolgd en geëvalueerd.

Onze wedstrijdafdeling werd erkend als volwaardige club van Taekwondo Vlaanderen.

Op promotioneel vlak waren we actief met deelname aan de buitenspeeldag, de organisatie van verschillende workshops in scholen, de organisatie van een familiedag/oudertraining in Diest en Zelem, zowel in mei als in september, deelname aan de clubkennismakingsdagen in Zelem en de organisatie van verschillende taekwondokampen. We sluiten 2019 af met 95 leden, een kleine terugval t.o.v. de 103 leden uit 2018. We organiseren vanaf 8 januari een extra taekwondogym training op woensdag van 15u tot 16u gericht op de allerkleinsten (2e en 3e kleuterklas).

Onze website werd vernieuwd dankzij Joris en Wim. Ook al wonnen we geen prijs, de actie ‘Drink Kraantjeswater’ was een leuke herinnering, met dank aan David voor het filmpje.

Onze denkgroep clubwerking kwam 8 keer samen. Liefhebbers die willen meedenken over de werking zijn welkom. Onze volgende samenkomst is nu woensdag 8 januari om 20u hier in de cafetaria.

Planning 2020

Onze huidige werking verder zetten en verstevigen door :

  •  Promotie blijft een belangrijk aandachtspunt : initiatielessen, terug deelname aan buitenspeeldag, Week van de sportclub, Sportkampen taekwondo/omnisport i.s.m. De Stad, vriendjesdag, oudertraining, naschoolse sport? We proberen om tijdens elke schoolvakantie een sportkamp te organiseren. Tijdens de herfstvakantie zal een sportkamp georganiseerd worden in Zelem.
  • Groei in ledenaantal d.m.v. specifieke promotieacties (zie hierboven) + een uitgebouwd promotieplan.
  • De Open poomse verder uitbouwen tot een vaste waarde op de poomseekalender - Verdere uitbouw van de wedstrijdploeg o.m. door organisatie interclub en poomsaewedstrijdstage en een opsplitsing in de wedstrijdwerking per niveau.
  • Opleiding : nieuwe zwarte gordels of hogere dangraden : We hopen op minimum 1 extra zwarte gordel en 3 verhogingen in dangraad
  • Voortzetten van de samenwerking met University of Leuven wat betreft danexamen

Wij kijken ernaar uit om er samen met jullie weer een boeiend taekwondojaar van te maken!