Dojangreglement

dojang
 1. Stiptheid bij aanvang van de trainingen. Telaatkomers wachten langs de zijlijn totdat de Sabeom Nim (trainer) hen toestemming geeft om aan de trainingen deel te nemen.

 2. Bij het aanvangssignaal van de training wordt er snel en ordelijk opgesteld.

 3. Een propere en keurige dobok (taekwondopak) met correct gebonden tie (gordel) wordt gedragen bij iedere training.

 4. De taekwondoka draagt zorg voor zijn persoonlijke hygiëne, d.w.z. propere handen en voeten en kortgeknipte nagels.

 5. Zowel bij het betreden als bij het verlaten van de dojang wordt er gegroet. Verlaat nooit de dojang zonder toestemming van de Sabeom Nim. Er worden geen juwelen gedragen tijdens de training.

 6. Als je een T-Shirt draagt onder je dobok dan is die wit. In schoentjes worden enkel witte sokken gedragen. Zwarte gordels worden toegestaan om een zwart T-shirt te dragen.

 7. Elk clublid draagt zorg voor zijn persoonlijke bezittingen. Let er op dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.

 8. Persoonlijk beschermings- en trainingsmateriaal wordt voor aanvang van de training klaargelegd aan de zijlijn.

 9. Er wordt niet gesnoept in de dojang. Drinken kan wanneer de trainer hiervoor toestemming geeft. Lege drankverpakkingen, en ander afval (pleister, tape, …) worden weggegooid in de vuilnisbakken.

 10. Spelen, gaan zitten of buitensporig lawaai maken horen NIET thuis in de dojang en worden bestraft.

 11. Een taekwondoka toont steeds respect voor Sabeom Nim en de hogere gordels. Van de hogere gordels wordt verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld geven aan de lagere gordels en hen helpen wanneer mogelijk.

 12. Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van onze sport of club schaden.

 13. TAEKWONDO IS EEN TEAMSPORT : d.w.z. trainen doe je in groep. Daarom tracht de taekwondoka steeds met iedereen op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken, met respect voor elkaar en voor de regels van onze sport.

 14. Deze regels moeten door ieder clublid gekend zijn en maken deel uit van het theoretische kupexamen.